Martin Sonderkamp

Martin Sonderkamp

er freelance koreograf, danser og pedagog bosatt i Berlin. Han har også bakgrunn som billedkunstner og musiker. Martin S er kjent som en dyktig improvisasjonskunstner. Foruten egne produksjoner, har han forsket på undervisningsmetoder i samtidsdans og undervist ved akademier og kompanier både i Europa og USA.