Kjersti Muller Sandstø

Kjersti Muller Sandstø

er utdannet ved Statens Balletthøyskole i Oslo med videreutdannelse i Amsterdam. Hun har siden vært bosatt og jobbet i Nederland, Tyskland og Sveitz, og er nå fast ansatt som danser ved Luzern Teather. Kjersti gir klasser i moderne og har ofte vært engasert som gjestelærer ved PRODA når hun besøker Norge.