Ingrid Krog Remmen

Ingrid Krog Remmen

har utdannelse i fysisk teater, moderne dans og dansepskykologi. Hun jobber som yogainstruktør og driver dansekompaniet Princesses On Display. Hun vil ved GDT gi klasser i kontaktimprovisasjon og teknikk for partnerarbeid i samarbeid med en repetitør.