Gry Bech-Hanssen

er utdannet danser ved Statens Balletthøgskole og har siden 1995 jobbet som danser, hovedsaklig i samtidsfeltet. Gry har undervist pilates siden 2007, og har mer enn 300 timer videreutdanning i yoga med Yoga Medicine. Høsten 2019 underviser hun anvendt anatomi for førsteårsstudentene i dans på KhiO og Høyskolen for dansekunst.

Se mer info om Gry og hennes arbeid https://somawork.no/