Eric Viudes

Eric Viudes

har tidligere vært solist ved Nasjonalballetten. Han underviser nå bl.a. ved den Kongelige Ballett og Dansens Hus i København, Den Finske Ballett, ”GDT” i Finland og Helsinki City Teater.