Christopher Kettner

Christopher Kettner

har vært ansatt ved nasjonalballetten siden 1993. Siste årene har han i tillegg undervist på forskjellige nivåer og hatt innstudering/repertoire ved Operaens Ballettskole, Den Norske Balletthøyskole og KHIO. Han har også gitt kompaniklasser ved Nasjonalballetten.