Bruno Listopad

Bruno Listopad

arbeider som koreograf i Amsterdam. Ved siden av egne produksjoner, har han koreografert  for mange anerkjente kompanier i Europa og Carte Blanche i Norge. Hans klasser i samtidsdans baseres på eget materiale, improvisasjon og utforskning.