Arne Fagerholt

Arne Fagerholt

er utdannet fra Statens Balletthøgskole. Han har arbeidet ved Najonalballetten, vært kunstnerisk leder for Carte Blance og ble tilsatt som kunstnerisk leder for Dansens Hus i 2010. Han har flere ganger opp igjennom årene gitt klasser ved GDT/PRODA.