Regionale avdelinger ble tidlig opprettet i GDT/PRODA.  Årlig kan regionale dansemiljøer/institusjoner søke om tilskudd fra PRODAs statsttøtte til profesjonell dansetrening i sin landsdel. Søknadsfrist er 20. jan for samme år. PRODA har 7 etablerte regionale avdelinger og kan også bevilge engangstilskudd til nye regioner. Det er opprettet egne retningslinjer, søknadsskjema og rapporteringsskjema for regional virksomhet. Hver region har en PRODA-kontakt som har ansvar for planlegging og drift av PRODA. Alle avdelingene i PRODA samles til Regionalt Seminar annet hvert år. Siste seminar ble arrangert i Nord-Trøndelag 19.-20 nov 2015.

Av PRODAs statstilskudd for 2018 har styret vedtatt å bevilge totalt kr. 480.000 til regional virksomhet.

Oversikt regionale tilskudd 2009 til 2018