Fagprogram/timeplan høsten 2019

Basert på PRODAs brukerundersøkelse 2018 fornyes nå PRODAs fagtilbud slik at det får en større tilknytning til dansefeltet. Programmet får mer aktualitet og større bredde og vil inneholde klasser, workshop-serier, kurs og seminarer. Et fagutvalg i PRODAs styre har valgt ut pedagoger/kursholdere og formen på timeplanen. Store deler av programmet er i samarbeid med andre aktører i danse/scenekunstfeltet.