Handlingsplan PRODA 2016-2017

proda-logo-2016Styret i PRODA har vedtatt Handlingsplan for perioden 2016-2017. Planen viser kortsiktige og langsiktige mål for PRODA. handlingsplan-2016-2017