PRODA på høring i Stortinget

PRODA deltar på egen høring i Stortinget 23.okt. PRODAs statstilskudd har kun vært prisjustert siden 2010 til tross for vekst og politisk satsing i dansefeltet. Våre budsjettsøknader til Kulturdepartementet har lagt vekt på økning for regional PRODA-virksomhet, både for etablerte og nye regioner og behovet for fornyelse av leiekontrakt for studio og kontor i Oslo fra 2014. I høringen vil vi også rette søkelys på det foreslåtte kuttet i tilskuddet fra Oslo kommune.