Gjeldene lønnssatser for pedagoger

Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. aug 2019

Ansiennitet        Inntil 60 min klasse         Inntil 90 min klasse         Inntil 120 min klasse

0-10 år                  kr. 999                                  kr. 1 331                             kr. 1 773

Over 10 år           kr. 1 250                               kr.  1 490                             kr. 1 986