Gjeldende lønnssatser for pedagoger

Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. aug 2020 for fysisk undervisning og online undervisning på plattform som er live.

Ansiennitet        Inntil 60 min klasse         Inntil 90 min klasse         Inntil 120 min klasse

0-10 år                  kr. 1016                                 kr. 1354                            kr. 1803

Over 10 år           kr. 1271                              kr.  1 515                            kr.  2020