Gjeldende lønnssatser for kursholdere

Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. aug 2022 for fysisk undervisning og online undervisning på plattform som er live.

Ansiennitet        Inntil 60 min klasse         Inntil 90 min klasse         Inntil 120 min klasse

0-10 år                   kr. 1074                                 kr. 1433                            kr. 1908

Over 10 år             kr. 1344                                 kr.  1603                           kr.  2137