Strategiplan

Styret gjennomførte en Brukerundersøkelse i 2018 og utarbeidet på bakgrunn av denne en strategiplan for PRODA 2019-2024. Planen inneholder fire hovedmål og en rekke delmål. Se hele planen her Strategiplan

VISJON 

PRODA skal være et relevant og samlende fagtilbud for hele dansefeltet, og en inspirerende arena for faglig utvikling.