Workshops

Nytt i år er aktuelle workshops slik at PRODA blir sterkere tilknyttet dansefeltet. Workshopene er inndelt i tre serier:

REPERTOAR Workshopene i denne serien tilbyr en mulighet til å fordype seg i et uttrykk eller sjanger gjennom læring og formidling av repertoar. Målet med workshopene er å gi brukerne muligheten til å jobbe med repertoar med ulikt materiale og i stiler, som de ville gjort i en profesjonell setting. Det skal fokuseres på kvaliteter og forskjellige innganger til materiale som tilbys. Repertoaret vil være fra en forestilling eller noe laget spesielt for anledningen. 

KOREOGRAFI Workshopene i denne serien skal være en deling- og samtaleplattform for koreografisk arbeid og metode. I workshopene skal koreografene dele sine prosesser og metoder og gi rom for samtale, utprøving osv. Workshopene skal gi både koreografer og PRODA-brukere mulighet for utveksling og samtale.

I PROSESSWorkshopene her gir en mulighet for brukerne å komme nærmere inn på de kreative prosessene som foregår i dansefeltet nå. Aktuelle, norske koreografer som  skal ha premiere ved Dansens Hus og Black Box høsten 2019 inviteres inn tidlig i sin kreative prosesser for å dele hvordan og hva de jobber med. Workshopene skal gi brukerne en mulighet til å komme nært inn på arbeidet til koreografene, og en mulighet for de til å teste ut ideer og materiale. Denne workshop-serien skal skape et kontaktpunkt mellom utøvere og koreografer, samt bidra til å fremme de norske dansekunstnere som er aktive som koreografer i feltet.

I tillegg til workshop seriene har vi samarbeid med flere aktører:


Daglig yogatilbud på Rom for Dans for PRODAs brukere.

Tid: 07.15 – 08.30 i hvitt studio,  etter yoga er det gratis frokost fra 08.30 – 09.00 som består av overnight oats med frukt og kaffe/te.

Priser for drop-in: 100kr, månedskort: 400kr. 

Mer info: https://oslohathayoga.no


8. – 9. august Pedagogseminar

Pedagogseminar i store studio på Rom for Dans. Fokus på streetdance med Mathias Jin Budtz og somatisk arbeid med Gry Bech – Hanssen. Begrenset med plasser. Påmeldingsfrist 25.juli.

Mer info: https://www.facebook.com/events/355760691752264/

Påmelding: https://forms.gle/PKYgdDqt3zDGQH4Y6 


Praxisfestivalen 2019  arrangerer flere workshops som er støttet av PRODA, SKUDA, Praxis Oslo m.fler.

Mer info om program og påmelding: www.praxisfestivalen.com/future-workshops


14. – 26. oktober 2019 arrangerer CODA festivalen et variert workshop-program i samarbeid med PRODA Oslo.

Mer info og påmelding: https://www.codadancefest.no


23. & 24. oktober + 4. november