Regionale avdelinger ble tidlig opprettet i GDT/PRODA.  Årlig kan regionale dansemiljøer/institusjoner søke om tilskudd fra PRODAs statsttøtte til profesjonell dansetrening utenfor Oslo. Søknadsfrist er 20. jan for samme år. PRODA har 5 etablerte regionale avdelinger og kan også bevilge mindre engangstilskudd til andre regioner. Det er opprettet egne retningslinjer, søknadsskjema og rapporteringsskjema for regional virksomhet. Hver region har en PRODA-kontakt som har ansvar for planlegging og drift av PRODA. Alle avdelingene i PRODA samles til Regionalt Seminar annet hvert år.

PRODA Regionalt Seminar 2015 ble arrangert i Nord-Trøndelag 19.-20 november.

Av PRODAs statstilskudd for 2016 har styret vedtatt å bevilge kr. 430.000 til regional virksomhet.

PRODA Aust og Vest Agder fikk videre bevilgning av engangstilskudd og

PRODA Østfold fikk engangtilskudd.