Standard arbeidskontrakt

Kontrakt pedagoger gjeldende fra aug 2018