Gjeldene lønnssatser for pedagoger

Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. aug 2017

Ansiennitet        Inntil 60 min klasse         Inntil 90 min klasse         Inntil 120 min klasse

0-10 år                  kr. 948                                  kr. 1 263                              kr. 1 682

Over 10 år           kr. 1 186                               kr.  1 414                              kr. 1 885