Gjeldene lønnssatser for pedagoger

Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. aug 2018

Ansiennitet        Inntil 60 min klasse         Inntil 90 min klasse         Inntil 120 min klasse

0-10 år                  kr. 968                                  kr. 1 290                              kr. 1 718

Over 10 år           kr. 1 211                                  kr.  1 444                             kr. 1 925