Gjeldene lønnssatser for pedagoger

Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. april 2016

Ansiennitet        Inntil 60 min klasse         Inntil 90 min klasse         Inntil 120 min klasse

0-10 år                  kr. 925                                  kr. 1 234                              kr. 1 643

Over 10 år           kr. 1 158                               kr.  1 381                              kr. 1 841