Styret består av dansekunstnere og velges på PRODAs årsmøte.
PRODAs valgkomite innstiller kandidater til styret iht. Instruks for valgkomiteen

Styret, valgt på generalforsamling 16. april 2016

Eva Grainger

Styremedlem

Eva Grainger

Styremedlem

Eva har en BA i Moderne/Samtidsdans fra Kunsthøyskolen i Oslo og videreutdannelse i David Zambranos danseteknikker. Hun har turnert nasjonalt og internasjonalt som utøvende danser og pedagog. Eva har også utdannelse i Økonomi og Ledelse fra HIOA, og har de senere år jobbet som produsent for Kompani Haugesund, Mia Habib Productions, Norsk festival for Dans og Film, Mind the Gap mfl. Hun arbeider nå fast som produsent for Ingri Fiksdal og Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.

Grethe Brækkan

Nestleder

Grethe Brækkan

Nestleder

Grethe Brækkan er utdannet ved Den Norske Balletthøyskole (2008) og senere ved BI Ledelse av Film, TV og Sceneproduksjon. Grethe har bakgrunn som produsent i Dansearena Nord og for ulike koreografer og kompanier. Hun har arbeidet med prosjekter som Dansefeltet, ICE HOT mm og er fra 2015 ansatt som fungerende administrasjonssjef ved CODA.

Mathias Jin Budtz

Styremedlem

Mathias Jin Budtz

Styremedlem

Mathias er medgrunnlegger av Subsdans, Soul Sessions Oslo og crewet dEEp doWN dopEiZM. Han er dansk og bosatt i Norge siden 2007. Han jobber som danser, pedagog og koreograf innen streetdance. Mathias er utdannet fra Flow Dance Academy i København, og ved studiereiser til Paris, New York og Los Angeles. I 2008 og 2009 medvirket han i Det Norske Teatrets store suksess “Jungelboka”. Mathias har jobbet mye med Frikar, og var koreograf for Dansens Dager 2012.

Mikael Rønne

Styremedlem Representant Norske Dansekunstnere

Mikael Rønne

Styremedlem Representant Norske Dansekunstnere

Mikael er opprinnelig fra Tromsø og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, BA Dans. Han er styremedlem i PRODA, Norske Dansekunstnere og NyDans Oslo, og tidligere styremedlem ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han frilanser som utøvende danser, koreograf og pedagog i det frie feltet, ved institusjoner og i den kommersielle bransjen.

Anette Meiltoft

Styreleder

Anette Meiltoft

Styreleder

Anette har BA i dans fra Kunsthøgskolen i Oslo og ekstra studie fra NTNU i «Kreativ dans og komposisjon». Hun har vært knyttet til Danseverket i Nittedal siden 2005, både som pedagog, koreograf og administrasjon. Anette har i en årrekke også arbeidet som utøvende frilansdanser bl a med Panta Rei Danseteater. Hun jobber nå på danselinjen ved Edvard Munch vgs, er engasjert i Nittedal kulturråd og Kulturverket Flammen, og i en ressursgruppe for Norske Dansekunstnere.

Vara

Nina Lill Svendsen

Vara Representant Norske Dansekunstnere

Nina Lill Svendsen

Vara Representant Norske Dansekunstnere

Nina Lill har i over 30 år jobbet som dansekunstner. Hun har gjort flere egne koreografiske arbeider og produsert forestillinger. Hun har drevet utstrakt pedagogisk virksomhet ved bl.a. KHIO, Fagerborg og NDH.

Marit Krogeide

Varamedlem

Marit Krogeide

Varamedlem

Marit Krogeide er utdannet ved Statens Balletthøgskole og har arbeidet som danser i en rekke Musikaler og Balletter. Marit har 1. lektor kompetanse i klassisk ballett, og underviser bl a ved Bårdar Akademiet og Kirkenær Ballettskole. Hun har i mange år samarbeidet med komponist Peter Lodwick gjennom arbeid i Dans & Toner – en turnegruppe for formidling av kunstnerisk dans for barn og unge.

Else Margrete Sveinsson

Varamedlem

Else Margrete Sveinsson

Varamedlem

Else Margrete kommer fra Nesbyen i Hallingdal, og har sin utdanning fra Den Norske Balletthøyskole og The Ailey School. Hun har jobbet aktivt som dansekunstner siden 2007, og underviser i Klassisk Ballett og Moderne dans. Else Margrete har vært ansatt ved Kirkenær Ballettskole siden 2005, og driver i dag skolen. Hun har også vært engasjert i egne prosjekter, undervisning ved OMK avd. Schous, DKS, Proda Nord-Trøndelag, og som veileder i undervisningspraksis ved Norges Dansehøyskole. ---

Inès Moldskred-Belli

Inès Moldskred-Belli

Inés Belli er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, BA Dans, og ved Handelshøyskolen BI, Ledelse i Film, TV- og sceneproduksjon. Hun frilanser som utøver, koreograf og produsent i det frie feltet. Foto: Erica Hebbert