Strategiplan

Styret har i 2018 utarbeidet en strategiplan for PRODA 2019-2024.

PRODA skal være et relevant og samlende fagtilbud for hele dansefeltet, og en inspirerende arena for faglig utvikling.

Planen legges ut her ila våren 2019.