Handlingsplan

Styret i PRODA vedtar årlig en handlingsplan. Planen omfatter kortsiktige og langsiktige mål.

Handlingsplan-2017-2018 PRODA