Handlingsplan

Styret i PRODA reviderer og vedtar årlig en handlingsplan for sin styreperiode. Planen omfatter kortsiktige og langsiktige mål.

Handlingsplan 2016-2017