Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer ved PRODA Profesjonell Dansetrening
  1. Deltakelse ved PRODAs treningstilbud skjer på eget ansvar.
  2. Deltakelse på PRODAs tilbud forutsetter en helse som tåler de fysiske og psykiske belastningene som profesjonell dansetrening krever.
  3. Alle på PRODA har ansvar for at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende både for brukere, pedagoger, repetitører og administrasjonen.
  4. Det skal være en gjensidig tillit og respekt mellom dansere, pedagoger, repetitører og administrasjonen.
  5. PRODA er ansvarlig for førstehjelp ved akutte skader som oppstår på klassene. (isposer, sårbehandling, rekvirere transport til legevakt og lignende)
  6. PRODA skal ha åpenhet for intern varsling av kritikkverdige forhold. Dette gjelder sykdom, spiseforstyrrelser, rus og annet mislighold etter alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.
    PRODA skal videre håndtere varsling og videre tiltak på en saklig og ryddig måte.

Etiske retningslinjer 2011