PRODA er et gratis treningstilbud for profesjonelle dansekunstnere.
Her finner du et faglig miljø og en møteplass for dansere, pedagoger og koreografer som arbeider freelance. Ønsker du å benytte deg av tilbudet må du søke om adgang.

Kriteriene for deltakelse er:

  • 3 års høyskoleutdannelse/BA program dans eller tilsvarende utdannelse i
    dans.
  • 2 års høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans + 1 års profesjonell
    arbeidserfaring som dansekunstner
  • 1 års høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans samt 2 års
    profesjonell arbeidserfaring som dansekunstner
  • 3 års profesjonell arbeidserfaring som dansekunster.

Med profesjonell arbeidserfaring menes arbeid med dans i en profesjonell sammenheng
og som har dannet hovedinntektsgrunnlag.

Medlem av NoDa?
Norske Dansekunstnere (NoDa) er forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, og jobber for å bedre dansekunstneres levekår. PRODA er et resultat av NoDas arbeid.

Alle ordinære medlemmer i NoDa får automatisk adgang til PRODA.
Melder du deg inn i NoDa via PRODA slipper du innmeldingsavgiften.
Søknadsskjema finner du her: Bli medlem i NoDa

Midlertidig brukeradgang kan gis utenlandske dansekunstnere som oppfyller de
ordinære kriteriene og gjester Norge i perioder.

Søk adgang til PRODA her

Søk adgang til PRODA her

Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 8MB
Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 8MB
Sending