Fagprogram/timeplan høsten er lansert

Basert på PRODAs brukerundersøkelse 2018 fornyes nå PRODAs Fagtilbud slik at det får en større tilknytning til dansefeltet. Programmet får mer aktualitet og større bredde og vil inneholde klasser, workshop-serier, kurs og seminarer. Et fagutvalg i styret i PRODA har valgt ut pedagoger/kursholdere, og store deler av programmet er i samarbeid med andre aktører i danse/scenekunstfeltet.