Julie Gardette uke 44

Julie har vært ansatt i Nasjonalballetten siden 2009 og har tidligere vært ansatt ved Finnish national ballet, Zürich ballet og Ballet national de Marseille. De siste årene har hun vært tilknyttet het national ballet. Hun har også pedagogisk utdannelse og har de siste årene også arbeidet som pedagog ved Operaens ballettskole, Nasjonalballetten Ung, Bårdar, Kirkenær ballettskole og KHIO.

Om klassene;

Playing with the musicality of the steps, according to the coordination of the movement we are putting on different kind of musicality. I like to be precise on coordination arms/legs, playing with petite batterie as it is supposed to be a French speciality, but the most important is to enjoy dancing in a coordinated and organic way to warm up the body for a nice day of work.