Yoga med Katja Schia uke 18-23

Katja om klassene :

Når jeg underviser introduserer jeg tekniske prinsipper som har funksjon utover gitt asana. Prinsipper som etablerer en trygg og teknisk utførelse av yoga, og som styrker en dansers nødvendige fasiliteter. Yoga formen jeg underviser springer ut i fra Iyengar yoga.