Jubileum & årsmøte 21.4.

Det geniale kollektive kunstertiltaket PRODA (tidligere GDT) er 30 år !  Dette skal markeres sammen med årsmøtet lørdag 21.april. Hold av dagen! Nærmere info om festdagen kommer.