Søk støtte til PRODA regionalt

Regionale profesjonelle dansemiljøer/institusjoner kan søke om tilskudd fra PRODAs statsstøtte 2018 for å arrangere gratis profesjonell dansetrening i sin region. Søknadene behandles av styret i PRODA. Søknadsfrist 20. januar 2018. Søknadsskjema og retningslinjer fås ved henvendelse til post@proda.no eller tlf 91 16 28 49.