Gry Bech-Hanssen

er utdannet danser ved Statens Balletthøgskole og har siden 1995 jobbet som danser hovedsaklig i samtidsfeltet.  Gry har undervist pilates i over ti år, og tar en videreutdanning i yoga med Yoga Medicine. Våren 2018 underviser hun et fordypningskurs i yoga, pilates og funksjonell anatomi for avgangsstudentene i dans på KhiO.
Se mer info om Gry og hennes arbeid https://somawork.no/